ČLANSTVO

Član društva lahko postane vsak državljan EU, ki se ljubiteljsko ukvarja z varstvom in vzgojo ptic. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdorkoli želi postati član društva, mora dati pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže plačevati članarino, ter sprejeti in se ravnati v skladu s Pravili društva. Mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let starost,i mora imeti za vključitev v društvo pisno soglasje staršev oz. zakonitega zastopnika.

Kdor želi postati član društva, mora izpolniti pristopno izjavo, ki jo lahko pošljete na naslov tajnika, oziroma se prinese na redni sestanek društva, kjer se kandidat za vstop v društvo tudi predstavi ostalim članom.